Założyciele Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego

 

17 lutego 2017 roku minęło 181 lat od chwili założenia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, którego kapłani pracują w naszej parafii. Wszystko zaczęło się po upadku Powstania Listopadowego. Polska została usunięta z mapy Europy, liczni Polacy zostali zesłani na Syberię, wielu było męczonych w pruskich więzieniach, a inni emigrowali. Najczęściej ścieżki polskich emigrantów wiodły do Włoch, Turcji, Szwajcarii, ale największe ich skupisko odnotowano w stolicy Francji – Paryżu.

Tam polscy emigranci skupili się głównie wokół takich postaci, jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cezary Plater i wielu innych wybitnych Polaków. W kręgu Adama Mickiewicza znalazł się Bogdan Jański – późniejszy założyciel Zmartwychwstańców. Emigranci często spotykali się na wspólnej Mszy św., a następnie udawali się do mieszkania Mickiewicza, aby rozmawiać o problemach zniewolonej Ojczyzny i dzielić się tęsknotą za krajem i bliskimi.

Jak podają różne źródła, na jednym z takich spotkań Mickiewicz miał powiedzieć: “Aby Polskę odrodzić potrzeba jej nowego zakonu. Kto go założy?”

Na to, wydawałoby się retoryczne pytanie, odpowiedział Jański: “Ja założę!”. On też ułożył ostateczne plany zapoczątkowania życia wspólnego wraz ze swoimi przyjaciółmi: Piotrem Semenenką, Hieronimem Kajsiewiczem i innymi. W lutym 1836 roku Jański znalazł dom przy Rue Notre Dame des Champs 11, mogący pomieścić 12 osób. Dom ten wynajął na rok za pieniądze zdobyte od przyjaciół, m.in. C. Platera, K. Montalamberta i L. Orpiszewskiego.

Otwarcie domu wyznaczono na Środę Popielcową – 17 lutego 1836 roku. Niektórzy wprowadzili się do domu dopiero późnym wieczorem, dlatego też nie było w tym dniu żadnych obrzędów religijnych, które nastąpiły dopiero w niedzielę 21 lutego, gdy udali się wspólnie na pierwszą Mszę św. do kościoła Saint-Sulpice. W ten sposób Bogdan Jański jako “Brat Starszy”, Hieronim Kajsiewicz, Piotr Semenenko, Edward Duński i Józef Maliński – formalnie rozpoczęli życie wspólnotowe.

Pierwszą formację przeszli pod kierunkiem “Brata Starszego”, który niedługo po tym, 2 lipca 1840 roku zmarł w wieku 33 lat. Ciężar dalszego kierowania tą nową wspólnotą zakonną spadł na barki Piotra Semenenki, którego bracia wybrali po pogrzebie Jańskiego na swego “Brata Starszego”.

Pełna krystalizacja Zgromadzenia dokonała się dopiero w poranek wielkanocny 1842 roku, kiedy to pierwsi Zmartwychwstańcy w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie złożyli swe pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz postanowili nazwać się Zmartwychwstańcami, dla uczczenia Tajemnicy tego poranka. Dziś Zmartwychwstańcy to międzynarodowa wspólnota zakonna, pracująca w 17 krajach świata i skupiająca w swych szeregach kapłanów i braci zakonnych należących do Prowincji Polskiej, Amerykańskiej, Kanadyjskiej oraz do Regionu Brazylijskiego oraz w Polsce.