Drodzy Maturzyści,

„Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodzownym przyjacielem…Budujcie i umacniajcie „cywilizację miłości”; w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary”, powiedział  św. Jan Pawel II, Papież.

Serdecznie Wam gratuluję, życząc zarazem, abyście wypełniali na każdy dzień powyższe słowa, które zaleca święty Papież dla wszystkich, którzy mają życie przed sobą.

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności na każdy dzień Waszego życia.

Ks. Antoni Dziorek, CR.

Proboszcz Św. Stanisława B.&M.