Sakrament Pokuty i Pojednania

 

Sobota: 7:15 AM

Pierwszy Pąitek: 6:30 PM

& przez umówienie się

Chrzest Święty

 

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Chrzty w języku polskim są w drugą niedzielę o godz. 12:00 pm., w języku angielskim  trzecią niedzielę o godz. 12:00pm, a w języku hiszpańskim w ostatną niedzielę każdego miesiąca o godz. 2:30pm.. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w rozmowie o wymaganiach jakie są oczekiwane od rodziców chrzestnych i branie udziału w spotkaniu przygotowawczym do tego sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z parafialną sekretarką, aby zgłosić dziecko do chrztu.

Śluby

 

Zgodnie z zarządzeniem Archidiecezji Chicago zgłoszenie do Sakramentu Małżeństwa musi być zrobione do księdza co najmniej cztery miesiące wcześniej przed datą ślubu. W Parafii Św. Stanisława B&M chcielibyśmy i usilnie zalecamy, aby okres przygotowania trwał sześć miesięcy. Przypominamy, abyście też robili ustalenia w kościele przed wszelkimi innymi przygotowaniami. Prosimy, abyście dzwonili do biura parafialnego jak najwcześniej jest to możliwe.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Aby osoba mogła otrzymać ten sakrament to prosimy o kontakt z księdzem w celu ustalenia daty. Przypominamy, żeby nie czekać aż osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci.

Pogrzeby

Zapraszamy na spotkanie z kapłanem w celu wybrania  lektury i muzyki do mszy Świętej Pogrzebowej.

 

 

Wybór rodziców chrzestnych

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek dorosły nie może być dopuszczony do Chrztu świętego bez chrzestnego. Ma on pomagać chrześnikowi, dbać o jego wychowanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Podobnie przy chrzcie dziecka konieczna jest obecność przynajmniej jednego chrzestnego jako przedstawiciela zarówno rodziny ochrzczonego, jak i Kościoła. W naszej tradycji rodzice proszą o podjęcie tego zadania chrzestnego i chrzestną. Ponieważ chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła dlatego powinni być dojrzałymi, praktykującymi katolikami (ochrzczeni, bierzmowani i przystępujący do Komunii świętej). Nie mogą żyć w konkubinacie ani w związku niesakramentalnym.

Warto podkreślić, że chrzestni powinni modlić się często za chrześniaka i przyjmować w jego intencji Komunię świętą. To oni troszczą się o jego rozwój duchowy, wspierają rodziców w wychowaniu, interesują się katechezą i życiem religijnym dziecka. Bardzo cennym znakiem pamięci jest Msza święta ofiarowana za dziecko z racji jego imienin.

Chrzestni przygotowują się do swej posługi przez udział w katechezie  przed chrzcielnej i spowiedzi świętej. Jeżeli mieszkają poza parafią, w której odbędzie się chrzest powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być chrzestnymi.

W czasie obrzędów chrztu matka chrzestna trzyma w ręku białą szatę, a ojciec chrzestny świecę.Chrzestni powinni być Waszymi bliskimi i dobrymi znajomymi. Ważne jest to, jaki mają świat wartości i jaki przykład będą dawać Waszemu dziecku. Oni są jakby pierwszymi po Was nauczycielami Waszego dziecka.

 

 

For more information call or visit our office