BUDOWA MSZAŁU

 1. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego [14] – [74]
 2. Kalendarz diecezji polskich [75] – [87]
 3. Msze roku liturgicznego:

Adwent 2 – 30

Narodzenie Pańskie 32 – 59

Wielki Post 62 – 125

Triduum paschalne 126 – 149

Wielkanoc 150 – 240

Okres zwykły 242 – 275

Uroczystość Najświętszej Trójcy 276

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 278

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 279

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela zwykła 281

 1. Obrzędy Mszy Świętej

Obrzędy wstępne 1* – 11*

Liturgia Słowa 12* – 14*

Przygotowanie darów 15* – 16*

90 prefacji recytowanych 18* – 107*

97 prefacji śpiewanych 108* – 301*

Modlitwy eucharystyczne 303* – 367*

Obrzędy Komunii 368* – 376*

Obrzędy zakończenia 377* – 378*

Uroczyste błogosławieństwa 381* – 393*

 1. Msze własne o Świętych (uroczystości, święta i wspomnienia) 2 ‚ – 262’
 2. Msze wspólne, obrzędowe i w różnych potrzebach 2″ – 202″
 3. Msze za zmarłych 204″ – 242″
 4. Dodatek (2) – (36)
 5. Obrzędy Mszy Świętej po łacinie 3** – 58**

1 piątek miesiąca 279 lub 186″

1 sobota miesiąca 103′ lub 5″ – 12″

Sakrament małżeństwa 78″ – 86″

Pogrzeb 204″ – 207″

Zakładki

W Mszale Rzymskim są odpowiednio umiejscowione, umieszczone na stałe, małe prostokątne uchwyty dla łatwiejszego korzystania z tej księgi, które umownie nazwiemy zakładkami. Umownie też, dla lepszego poznania Mszału, założymy, że słowo zakładka oznacza czynność uchwycenia za odpowiedni uchwyt i kartkę, na której jest on umiejscowiony w położeniu po lewej stronie Mszału. Istnieją dwa szeregi zakładek, dlatego też, będziemy je określać, licząc od lewej strony Mszału.

I-szy szereg zakładek:

1 zakładka – Obrzędy wstępne

2 zakładka – Liturgia Eucharystyczna

II-gi szereg zakładek :

 1. zakładka – I Modlitwa Eucharystyczna
 2. zakładka – II Modlitwa Eucharystyczna + Prefacja
 3. zakładka – III Modlitwa Eucharystyczna
 4. zakładka – IV Modlitwa Eucharystyczna + Prefacja
 5. zakładka – V Modlitwa Eucharystyczna + Prefacje: A, B, C, D
 6. zakładka – I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania + Prefacja
 7. zakładka – 1I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania + Prefacja
 8. zakładka – Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci
 9. zakładka – I Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
 10. zakładka – II Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
 11. zakładka – III Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
 12. zakładka – Obrzędy Komunii (4 zakładka od doku)
 13. zakładka – Obrzędy zakończenia (3 zakładka od dołu)
 14. zakładka – Msza Święta bez udziału ludu (2 zakładka od dołu)
 15. zakładka – Uroczyste błogosławieństwa (1 zakładka od doku).

Tasiemka

W Mszale używane są także, nazwane przez nas umownie, tasiemki. Jest ich przeważnie 6, lecz nie wszystkie są używane jednocześnie. Przede wszystkim tasiemki służą do zaznaczenia tych tekstów, które są „ruchome” i często mogą być zmieniane. Takim tekstem ruchomym jest formularz Mszy Świętej, zawierający teksty odmawiane przez kapłana, przypisane do tajemnicy dnia. Formularz zawiera przede wszystkim teksty: Kolekty, Modlitwy nad darami, Modlitwy po Komunii. Teksty te są konieczne do sprawowania każdej Mszy Świętej. Formularz Mszy Świętej zawiera jeszcze: Antyfonę na Wejście, Antyfonę na Komunię (używane podczas Mszy św. bez śpiewu), czasem informację o Prefacji, o odmawianiu Chwała i Credo, krótki- rys historyczny życia Świętego (Msze o Świętych), krótką historię powstania święta lub uroczystości oraz myśl teologiczną.

Korzystanie z Mszału

W czasie Mszy Świętej dużą pomocą dla przewodniczącego liturgii jest pomoc w „przekładaniu kartek” w Mszale. Może się wtedy bardziej skupić nad słowem. które wypowiada i wykonywanymi czynnościami. Dlatego też jako pomoc dla początkujących lektorów, poniżej przedstawiono schemat czynności usługującego przy Mszale. Zakładamy, że jest to Msza Święta niedzielna, teksty są już odpowiednio zaznaczone (formularz i prefacja).

 1. Zakładka 1 (Obrzędy wstępne)
 2. Tasiemka – Kolekta (Liturgia Słowa)
 3. Wierzę w jednego Boga… – Zakładka druga szereg pierwszy w prawo
 4. Tasiemka – Modlitwa nad darami
 5. Tasiemka – Prefacja
 6. Zakładka – wybrana Modlitwa Eucharystyczna
 7. 4 zakładka od dołu (w prawo) – śpiew Przez Chrystusa…
 8. 4 zakładka od dołu (w lewo) – Ojcze nasz…
 9. Tasiemka – Modlitwa po Komunii
 10. Trzecia zakładka od dołu (Błogosławieństwo).