1. W Modlitwie eucharystycznej

Dzwonki zwracają uwagę uczestnikom liturgii na coś szczególnego i ważnego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii, podczas Mszy świętej używamy dzwonków w następujących momentach:

Zapowiedź przeistoczenia

– dzwonimy trzy razy dzwonkami gdy kapłan po modlitwie, podczas której trzyma ręce wyciągnięte nad kielichem, składa ręce nad tymże kielichem

Kiedy dzwonimy gongiem i dzwonkami ?

Podniesienie

– gongiem trzy razy podczas podniesienia Hostii św.

– dzwonkami trzy razy podczas przyklęknięcia kapłana po podniesieniu Hostii św.

– gongiem trzy razy podczas podniesienia Kielicha

– dzwonimy trzy razy dzwonkami podczas przyklęknięcia kapłana po podniesieniu Kielicha

UWAGI :

– uderzamy gongiem w równych odstępach !

2. W czasie Komunii świętej

Zapowiedź Komunii świętej

– trzy razy bezpośrednio po zakończeniu recytacji lub śpiewu ,,Baranku Boży”

Komunia Święta:

– trzy razy gdy ksiądz spożyję Hostię św.

– trzy razy gdy ksiądz klęka przed tabernakulum przed zamknięciem tabernakulum.

3. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu

– dzwonimy cały czas dzwonkami gdy rozpoczyna się śpiew ,,Niechaj będzie pochwalony” aż do słowa ,,Amen”

– dzwonimy cały czas dzwonkami gdy rozpoczyna się śpiew ,,Przed tak wielkim sakramentem” aż do słowa ,,Amen”

– uderzamy gongiem trzy razy podczas gdy ksiądz z monstrancją błogosławi lud

– dzwonimy trzy razy gdy ksiądz klęka przed tabernakulum przed zamknięciem tabernakulum

Uwagi :

Jak dzwonić gongiem podczas nabożeństwa ?

– najpierw pierwszy raz uderzamy gdy ksiądz podnosi monstrancję do góry

– drugi raz uderzamy gdy ksiądz przesuwa monstrancję w lewo

– trzeci raz uderzamy gdy ksiądz przesuwa monstrancję w prawo

DZWONKI

GONG

SYGNATURKA – dzwonimy trzy razy, gdy rozpoczyna się Liturgia lub Nabożeństwo ( dzwoni się też w Wielki Czwartek na ,,Chwała na wysokości Bogu” )