SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA

Jako Proboszcz Parafii Św. Stanisława BiM  pragnię serdecznie podziękować w tym Roku Jubileuszu 125-tej rocznicy założenia naszej Pafarii wszystkim naszym sponsorom a w szczególności; Alex’s Deli, Jasper Meats, Ludwig Dairy & Foods,  Montrose Deli, Ashland Sausage, Kurowski Sausage, Laramie Bakery, Forest View Bakery, Rodzinom: Kowal, Chłopek i Ciurla i wolontariuszom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia obchodów rocznicowych oraz  parafianom i gościom za złożone ofiary na kościół.

Dziękuję staropolskim   Bóg Zapłać  !!!

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”

 

 

Jubileusz 125-lecia

parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Msza św. 30 września 2018r. o godzinie 11:00 rano

 

3 czerwca 2018r. – Uroczystość Najświętszego

Ciała i Krwi Chrystusa

 

20 maja 2018r. – Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek KościołaBóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego obiecał.

Przy interpretacji Biblii, Zesłanie Ducha Świętego, gdy apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami, często zestawiane jest z pomieszaniem języków przy budowie wieży Babel. W chwili Zesłania ludzkość zdołała symbolicznie przełamać wszelkie bariery i na nowo zjednoczyć się w Duchu Świętym. Podobną myśl wyraża św. Paweł, pisząc: „nie ma już Greka ani Żyda”. Wkrótce wokół apostołów zgromadzą się wszystkie narody i wszystkie języki.

Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc przypada również w niedzielę. Stąd zapis w księgach liturgicznych Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

 

13 maja 2018r. – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. W Polsce w kościele rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.
Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po Wniebowstąpieniu chrześcijanie świętują Zesłanie DuchaŚwiętego.

Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się razem na Górę Oliwną (tego miejsca nie podają ewangelie, tylko tradycja). W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął.

 

1 kwietnia 2018r. – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Na radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego,

życzę tego pokoju, który przynosi Chrystus,a którego świat dać nie może.

Niech obfitość łask od Zmartwychwstałego Pana będzie źródłem

mocy do codziennego powstawania.

Niech nadzieja wiecznie trwającego w Bogu życia będzie mocą

w wyznawaniu wiary i w praktykowaniu miłości Boga żyjącego

w każdym człowieku i w naszej wspólnocie parafialnej.

 

Ks. Antoni Dziorek C.R., Proboszcz

 

 

31 marca 2018r. – Wielka Sobota

Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranciharcerze, a niekiedy również strażacy.

Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze. Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku. Później odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, ale są to już obchody Niedzieli Wielkanocnej.

Wielka Sobota jest jedynym dniem bez sakramentu Eucharystii. W kościołach nie tylko nie odprawia się mszy, jak to jest w Wielki Piątek, lecz w odróżnieniu od niego nie rozdaje się też eucharystii. Komunię można zanosić jedynie umierającym jako wiatyk.

7:00 wieczorem WIGILIA PASCHALNA  –  w  języku  polskim i angielskim

 

30 marca 2018r. – Wielki Piątek

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu następuje modlitwa nad ludem (bez błogosławieństwa i rozesłania). W Polsce i niektórych krajach na zakończenie liturgii Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję w tradycji ludowej Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.

7:00 wieczorem  –  DROGA KRZYŻOWA  w  języku  polskim  

7:45 wieczorem  – LITURGIA w  języku  polskim 

 

29 marca 2018r. – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach katedralnych odprawiana jest wtedy uroczysta msza sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztubierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie tej mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

W kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem – Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Podczas mszy w trakcie śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną (mogą być jednak nadal używane dla podtrzymania śpiewu). W czasie Przeistoczenia mogą być używane kołatki bez gongu. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom, czyli tzw. „Mandatum”. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po modlitwie po Komunii następuje zazwyczaj wręczenie kwiatów i upominków kapłanom. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Podczas przenosin Najświętszego Sakramentu śpiewa się hymn św. Tomasza „Sław języku tajemnicę” (Pange Lingua Gloriosi). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy (łac. denudatio altaris). Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Niegdyś zachowywano także zwyczaj zmywania mensy ołtarzowej wodą z winem na znak, iż z serca Jezusa wypłynęły krew i woda. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.

Msza święta w języku polskim, angielskim i hiszpańskim:

7:00 wieczorem.

 Niedziela Palmowa – 25 marca

Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza, w USA ten zwyczaj jest podczymywany. Według obrzędów tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

14 luty 2018r.

Środa Popielcowa to w Kościele Katolickim dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu. Popielec przypada dokładnie 46 dni przed Wielkanocą. W kościele katolickim kapłan posypuje głowy wiernych popiołem symbolizującym pokutę i przemijalność życia. Popiół tradycyjnie powinien pochodzić z palm poświęconych podczas liturgii w Niedzielę Palmową. W Polsce Środa Popielcowa nie jest dniem wolnym od pracy. Ze względu na zależność od daty Wielkanocy, jest to święto ruchome.

Popielec to jeden z dwóch dni w roku liturgicznym, w których obowiązuje post ścisły — polegający na niespożywaniu potraw mięsnych oraz ograniczeniu posiłków do trzech, w tym jednego do syta i dwóch niepełnych.

Msze święte w języku polskim: 8:00 rano i 7:00 wieczorem.

Radosnego i Szczęśliwego Nowego Roku 2018,

 z marzeniami o które warto walczyć,  z radościami którymi

warto się dzielić, z przyjaciółmi z którymi warto być

i z nadzieją bez której nie da się żyć! 

 

Ks. Antoni Dziorek, Proboszcz

Ks. Ryszard Balazs, Wikary  

 

Życzenia świąteczne

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą

się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, kiedy gasną spory.

Wieczór, gdy łamiemy opłatek,składamy życzenia…

Noc Bożego Narodzenia.

W tą jedyną i niepowtarzalną Noc, 

Wszystkim obfitych łask i błogosławieństwa Bożej Dzieciny

życzą

Ks. Antoni Dziorek CR , Proboszcz

Ks. Richard Balazs CR

 

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika organizuje 

WIELKI BAL SYLWESTROWY

w niedzielę 31 grudnia 2017,

w sali pod kościołem.

Bilety w cenie $90 od osoby.

OPEN BAR!!!

W cenie biletu – obfity i smaczny obiad, szampan o północy,

akcesoria sylwestrowe i dodatkowe posiłki w czasie trwania zabawy.

Do tańca przygrywał będzie zespół

„ZAWISZA BAND”

 
   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Msza Św. w Sobotę i Niedzielę

Dzień Godzina Język
Sobota 5:00pm Angielski
Niedziela 07:30am Polski
Niedziela 09:00am Angielski
Niedziela 10:30am Polski
Niedziela 1:30pm Hiszpański

Msza Św. w Tygodniu

Dzień Godzina Język
Wt.-Czw. 7:00am Angielski
Śr.-Piąt.-Sob. 7:30am Polski

Specjalne Okazje

Dzień Godzina Język
Holiday 7:00am Angielski
Holiday 8:00am Polski
Holiday 6:00pm Angielski
Holiday 7:00pm Polski

Pierwszy Piątek

Dzień Godzina Język
Pierwszy Piątek 7:00pm Polski

Różaniec

Dzień Godzina  – Język
Czwartek 5:00pm – Hiszpański
Każda niedziela w październiku 10:00am – Polski